De liefdesdokter en het celibaat!

De liefdesdokter en het celibaat!

‘Natuurlijk kom ik ook in de verleiding. En vanzelfsprekend ben ik niet ongevoelig voor de charmes van een ander. Maar je moet de kat niet op het spek binden. Dus ik let heel goed op’.

Dit is een letterlijke weergave van een gesprek dat ik deze week voerde met iemand over de liefde. Over monogamie eigenlijk. Al heet dat in zijn vakjargon ‘het celibaat’.

In AvondGasten op L1 sprak ik donderdag priester Antoine Bodar uitgebreid over het celibataire leven, zíjn celibataire leven beter gezegd. En hij nam geen blad voor de mond, zoals we Bodar kennen.

Antoine Bodar is geen alledaagse priester. Hij is weliswaar een zelfverklaard conservatieve Roomse priester die weinig op heeft met de (in zijn ogen vermeende) progressieve houding van Paus Franciscus. Maar Bodar heeft altijd zijn mondje klaar, beargumenteerd en met respect en vooral inlevingsvermogen in de ander.

Het celibaat is geen onderwerp waar hij zelf graag over spreekt. Ik ken überhaupt geen priester die daar openlijk over preekt, maar Bodar gaat het ook zeker niet uit de weg. En hij kan er veel zinnigs over zeggen.

Bodar heeft dan ook het ‘andere’ leven gekend. Voordat hij in 1992 tot priester werd gewijd, had hij twee langdurige homoseksuele relaties. De herinnering aan ‘de liefde in de sponde’, zoals hij dat zo mooi verwoordt, wordt evenzeer gekoesterd als verfoeid. Want hoe duidelijk en overtuigd hij ook heeft gekozen voor de geestelijke liefde en verbondenheid met God, hij weet wat het is om te beminnen en bemind te worden.

Bodar gelooft heilig in zijn celibatair bestaan, hoe eenzaam dat soms ook kan zijn. Want hij blijft een man van vlees en bloed.

‘Komt u zo nu en dan nog in de verleiding?, vroeg ik hem voorzichtig.

Zonder aarzeling bevestigde hij dat. ‘Natuurlijk, maar je moet de kat niet op het spek binden’. Bodar komt niet in een kroeg. Hij probeert het risico op een spontane verliefdheid maximaal uit te sluiten.

‘Is het uw 25-jarige celibataire leven dan nooit meer overkomen’, vroeg ik verwonderd. ‘Jazeker wel, het is mij ook overkomen. En toen heb ik de hand van God gevraagd om mij te helpen en te sterken, en zo geschiedde’.

Na afloop spraken we elkaar nog even aan de uitgang. En hij zag de verwondering in mijn ogen: hoe kan het toch dat je van de een op de andere dag niet meer fysiek zult beminnen, noch bemind worden? Ik vond het moeilijk te vatten.

‘Sander, je moet je realiseren: mijn celibaat is hetzelfde als een huwelijk, maar dan min één. Ook jij kent verleidingen. En ook jij kan een dreigende verliefdheid ervaren. Uiteindelijk kan je verwonderd zijn over mijn celibatair leven, maar in wezen leef jij net zo’.

En hij liet me in gedachten achter. Antoine Bodar is geen priester, maar een filosoof, een therapeut, een ‘liefdesdokter’.

Sander Kleikers